Tel: +31 (0) 346 581 671

Belastingtip: Let op de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding

De in het Lenteakkoord afgesproken afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding zal een grote impact hebben op je onderneming en je werknemers.

Als de plannen doorgaan kun je straks niet langer 0,19 euro per kilometer onbelast vergoeden voor woon-werkverkeer. Ditzelfde zal gelden voor het vergoeden van de werkelijke kosten voor het gebruik van openbaar vervoer. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van wat er geregeld is in de cao of de arbeidsvoorwaarden. In deze overeenkomsten kan staan dat je de reiskosten alleen onbelast vergoedt zolang de fiscale regeling op dit punt niet wijzigt.

 
Door het Lenteakkoord verandert de wetgeving echter wel. Het gevolg is dat je dezelfde reiskosten kunt blijven vergoeden aan de werknemer, maar dat deze belast zijn. De werknemer houdt dus uiteindelijk minder over.
 
Staat dit niet in de overeenkomst met de werknemer dan moet je mogelijk de reiskosten in de toekomst ook onbelast vergoeden. Je kunt dit doen door via eindheffing de belasting voor je rekening te nemen of door de vergoeding te bruteren. De werknemer gaat er in dat geval niet op achteruit, maar je moet wel meer loonbelasting afdragen.
 
Vrije ruimte
Hanteer je al de werkkostenregeling of ben je van plan om dit in 2013 te gaan doen dan kun je de vergoeding ook opnemen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Daarbij moet je wel in de gaten houden dat de vrije ruimte op dit moment 1,4% van de totale fiscale loonsom is. Per 1 januari 2013 zal dit waarschijnlijk stijgen naar 1,6% en in 2014 mogelijk naar 2,1%. Komen de totale vergoedingen en verstrekkingen – inclusief de vergoeding voor reiskosten – boven deze drempel uit dan moet je een eindheffing van 80% betalen over dit meerdere.
 
Leaseauto of bestelauto
Ook voor leaseauto’s en bestelauto’s zal de maatregel gevolgen hebben. Het woon-werkverkeer zal de fiscus namelijk niet langer als zakelijk aanmerken, maar als privékilometers. Hierdoor maak je meer privé gebruik van de lease- of de bestelauto. Grote kans dat je dan niet meer voldoet aan de voorwaarden om een bijtelling voor privégebruik van de (bestel)auto te voorkomen. Veel (bestel)auto’s die nu geen bijtelling hebben, zullen in de toekomst dus te maken krijgen met een bijtelling. Dit kan een flinke kostenpost voor jou of je werknemers betekenen.
 
Overgangsregeling
Naast deze plannen zal het kabinet nog een overgangsregeling opnemen. Heeft een werknemer een ov-jaarabonnement vóór 25 mei 2012 afgesloten, dan mag je gedurende de volledige looptijd van het abonnement een onbelaste vergoeding geven. Ook voor leaserijders zal er een overgangsregeling gaan gelden. Is het leasecontract vóór 25 mei 2012 aangegaan en heb jij of je werknemer nu geen bijtelling omdat ze geen 500 privékilometers per jaar maken, dan geldt er een overgangsregeling. De bijtelling is dan namelijk slechts 25% van de eigenlijke bijtelling. Je kunt hier gebruik van maken gedurende de looptijd van het leasecontract, maar dit eindigt uiterlijk op 1 januari 2017. Voorwaarde is nog wel dat je dan naast het woon-werkverkeer niet meer dan 500 privékilometers mag maken.
 
Brond: Fiscaal Rendement. 

Contact

Locatienet BV

Bezoekadres:
Energieweg 1
3542 DZ Utrecht     

   

Postadres:
Postbus 43072
3540 AB Utrecht

          

info@locatienet.com
tel: 0346 581 671

 
    

Meer diensten van Locatienet

Op internet kunt u nog meer diensten van Locatienet vinden .