Tel: +31 (0) 346 581 671

Waarom reiskostenvergoeding?

 

AMSTERDAM - Waarom zou de ene belastingbetaler de ander een ‘vergoeding’ geven voor zijn of haar reiskosten? Door de jaren heen wordt daar verschillend gedacht. Oorspronkelijk bestond er geen reiskostenvergoeding voor particulieren die met de auto naar het werk gingen. Dat veranderde in 1964 toen een meerderheid in de Tweede Kamer voor de aftrek van de reiskostenvergoeding stemde.

 

DUITSE BEZETTING

Tijdens de Duitse bezetting werd in 1941 een nieuw belastingstelsel in ons land ingevoerd. Zakelijke rijders kregen hierdoor compensatie voor de gemaakte kosten van het autorijden voor de zaak. Over het privé gebruik moest kort na de oorlog inkomstenbelasting worden betaald. Particulieren kregen geen vergoeding voor de gemaakte reiskosten van het woon-werkverkeer. De belastingdienst redeneerde dat de een hield van uit eten gaan, de ander van boeken lezen en weer een ander van autorijden. Wat iemand met zijn inkomen deed, dat moest men zelf weten. Het werd daarom vanzelfsprekend gevonden, dat particulieren de kosten van het autorijden zelf betaalden. Ook al reden zij met de auto naar het werk. Dit gold overigens ook voor treinreizigers, die de kosten van bijvoorbeeld een abonnement niet konden aftrekken van de belastingen. In jaren vijftig besliste de Hoge Raad echter dat werknemers in bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming konden krijgen in de kosten van het woon-werkverkeer. De belastingdienst kon in bijzondere gevallen rekening houden met gemaakte reiskosten.

 

FISCAAL BELEID

Midden jaren zestig maakte de economie een snelle groei door en nam de krapte op de arbeidsmarkt toe. Vanwege de woningnood was niet iedereen in staat dicht bij het werk te wonen en/of bereid naar een nieuwe werkplek te verhuizen. Tegelijk nam het autobezit in ons land onder de middeninkomens toe en streefde de overheid naar meer spreiding van woonkernen. In 1964 veranderde het centrumrechtse kabinet Marijnen de loon- en inkomstenbelasting. Staatssecretaris van Financiën dr. W.H. van den Berge (partijloos) voelde er niet veel voor om de aftrekbaarheid van de reiskosten te vergroten. Hij vond dat alleen zakelijk gemaakte autokosten aftrekbaar mochten zijn. Daarnaast was hij van mening dat het fiscale beleid niet dienstbaar mocht worden gemaakt aan het gevoerde spreidingsbeleid. De keuze van de woonplaats van werknemers mocht volgens hem niet door een fiscaal beleid worden beïnvloed. Bovendien zou de belastingdienst hierdoor circa 60 miljoen gulden derven. Dit liep later op tot het tienvoudige daarvan begin jaren negentig.

 

TER DISCUSSIE

Een meerderheid in de Tweede Kamer van ARP, CHU, KVP (later vormden zij het CDA) en VVD dacht hier anders over. De reiskosten van het woon-werkverkeer werden als forfaitaire aftrekpost in de wet opgenomen. Mede door de wijziging van de belastingwetgeving, nam het woon-werkverkeer met de auto sterk toe. In 1960 maakte 93 procent van de forenzen gebruik van het openbaar vervoer, brommer of fiets. Slechts 7 procent van de forenzen gebruikte een auto. In 1971 reisden al meer dan de helft van de forenzen met de auto naar het werk. Met name de hogere inkomensgroepen hadden voordeel van de regeling. Zij reisden niet alleen het meest met een auto op en neer naar het werk, maar ook over de grootste afstanden. De lagere inkomensgroepen profiteerden het minst, omdat zij dichter bij het werk woonden en vaker met andere middelen van vervoer naar het werk reisden. Eind jaren tachtig kwam de regeling voor het eerst ter discussie te staan. Dit omdat de regeling het autoverkeer stimuleerde en het als een ongewenste ‘subsidie’ werd beschouwd. Politici vroegen zich toen af waarom het woon-werkverkeer fiscaal aftrekbaar zou moeten zijn.

 

Bron: telegraaf.nl

Bonden waarschuwen voor dubbel effect forenzentaks

 

 
 
Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding op het woon-werkverkeer door de Kunduz-coalitie raakt forenzen twee keer in de portemonnee. Niet alleen de reiskosten worden nu belast, ook de toeslagen gaan omlaag. Daarvoor waarschuwen de vakbonden vandaag.
Het dubbele effect ontstaat doordat de reiskostenvergoeding wordt opgeteld bij het inkomen. Hierdoor daalt de hoogte van de huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag. Het effect op de koopkracht kan oplopen tot een verlaging van het netto-inkomen tot duizend euro, zo stellen FNV, CNV en MHP vanochtend uit aan het AD.
 
Volgens gegevens van de Belastingdienst maken volgens de krant ongeveer vijf miljoen mensen gebruik van toeslagen en worden maandelijks acht miljoen toeslagen toegekend. Ook mensen die gebruik maken van andere inkomensafhankelijke regelingen zoals gehandicapten ervaren financiële tegenslagen als de de vergoeding voor reiskosten bij het inkomen wordt opgeteld.
 
BONDEN: PARTIJEN HEBBEN HIEROVER NIET GOED NAGEDACHT
Volgens de vakcentrales kan het fors verlagen van de toeslagen ‘helemaal niet de bedoeling zijn’. “Het lijkt erop dat de Kunduz-partijen hier niet over hebben nagedacht”, schrijven de bonden. Zij vrezen dat werken nog minder aantrekkelijk wordt, omdat reizen naar werk ver van de woonplaats te duur wordt en verhuizen op de huidige woonmarkt geen optie is.
 
De belasting op het woon-werkverkeer is een van de meest omstreden maatregelen geworden in het begrotingsakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66. Alleen die laatste partij lijkt van plan de maatregel op te nemen in het verkiezingsprogramma voor 12 september. De bonden roepen de politiek op hiervoor zo snel mogelijk helderheid te geven, ‘nog vóór de verkiezingen’.
 
Het plan uit het Lenteakkoord om de reiskostenvergoeding te belasten wordt pas in september voorgelegd aan de Tweede Kamer.
 
Bron: NRC

 

Partijen trekken handen af van reiskostenmaatregel

 

AMSTERDAM - Een week nadat het definitieve Kunduz-akkoord naar de Tweede Kamer is gestuurd, trekken vier van de vijf partijen hun handen alweer af van de reiskostenmaatregel.
 
Daarmee lijkt de kans nihil dat de meest omstreden maatregel uit het akkoord vanaf volgend jaar van kracht wordt, schrijft de Volkskrant zaterdag.
De VVD gaat in het conceptverkiezingsprogramma van de partij afstand nemen van de maatregel die de vergoeding voor reiskosten belast.
Dat zeggen bronnen binnen de partij tegen de krant. Volgens hen is er in het najaar genoeg tijd om de begroting aan te passen.
 
Verlaging
Het CDA kiest in het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma in plaats van afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor verlaging van het onbelaste deel. GroenLinks-leider Jolande Sap zei donderdag al dat ze de maatregel niet wil laten gelden voor forensen die met de trein reizen.
Iets vergelijkbaars zal staan in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. "Daarin zal de maatregel in ieder geval worden verzacht voor de openbaarvervoergebruiker", zegt de woordvoerder van de partij tegen de krant. Of D66 de onbelaste reiskostenvergoeding afschaft, moet blijken uit het verkiezingsprogramma.
Het extra belasten van mensen met een reiskostenvergoeding levert de schatkist volgens het akkoord ruim 1,3 miljard euro op. De maatregel uit het akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 zorgt voor forensen voor een extra koopkrachtverlies van anderhalf procent.
 
Bron: Novum
 

Maatregel reiskostenvergoeding uitgesteld

 
Behandeling forensentaks wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Minister heeft meer tijd nodig om de wet te veranderen omtrent de reiskostenvergoeding.
 
Het ministerie van Financiën heeft meer tijd nodig om de geplande afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding in wetgeving om te zetten. Het wetsvoorstel gaat pas na de Tweede Kamer verkiezingen in september naar de Tweede Kamer.
 
De afschaffing van de vergoeding zou alsnog gewoon per 2013 in kunnen gaan maar steeds meer partijen die deelnamen aan het Kunduz-akkoord twijfelen inmiddels aan de maatregel.
 
Het lijkt waarschijnlijk dat na de verkiezingen het wetsvoostel niet door de Tweede Kamer komt omdat er tegen die tijd geen meerderheid voor te vinden is.
 
Bron: NieuwsUit.com

Belastingtip: Let op de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding

De in het Lenteakkoord afgesproken afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding zal een grote impact hebben op je onderneming en je werknemers.

Als de plannen doorgaan kun je straks niet langer 0,19 euro per kilometer onbelast vergoeden voor woon-werkverkeer. Ditzelfde zal gelden voor het vergoeden van de werkelijke kosten voor het gebruik van openbaar vervoer. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van wat er geregeld is in de cao of de arbeidsvoorwaarden. In deze overeenkomsten kan staan dat je de reiskosten alleen onbelast vergoedt zolang de fiscale regeling op dit punt niet wijzigt.

 
Door het Lenteakkoord verandert de wetgeving echter wel. Het gevolg is dat je dezelfde reiskosten kunt blijven vergoeden aan de werknemer, maar dat deze belast zijn. De werknemer houdt dus uiteindelijk minder over.
 
Staat dit niet in de overeenkomst met de werknemer dan moet je mogelijk de reiskosten in de toekomst ook onbelast vergoeden. Je kunt dit doen door via eindheffing de belasting voor je rekening te nemen of door de vergoeding te bruteren. De werknemer gaat er in dat geval niet op achteruit, maar je moet wel meer loonbelasting afdragen.
 
Vrije ruimte
Hanteer je al de werkkostenregeling of ben je van plan om dit in 2013 te gaan doen dan kun je de vergoeding ook opnemen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Daarbij moet je wel in de gaten houden dat de vrije ruimte op dit moment 1,4% van de totale fiscale loonsom is. Per 1 januari 2013 zal dit waarschijnlijk stijgen naar 1,6% en in 2014 mogelijk naar 2,1%. Komen de totale vergoedingen en verstrekkingen – inclusief de vergoeding voor reiskosten – boven deze drempel uit dan moet je een eindheffing van 80% betalen over dit meerdere.
 
Leaseauto of bestelauto
Ook voor leaseauto’s en bestelauto’s zal de maatregel gevolgen hebben. Het woon-werkverkeer zal de fiscus namelijk niet langer als zakelijk aanmerken, maar als privékilometers. Hierdoor maak je meer privé gebruik van de lease- of de bestelauto. Grote kans dat je dan niet meer voldoet aan de voorwaarden om een bijtelling voor privégebruik van de (bestel)auto te voorkomen. Veel (bestel)auto’s die nu geen bijtelling hebben, zullen in de toekomst dus te maken krijgen met een bijtelling. Dit kan een flinke kostenpost voor jou of je werknemers betekenen.
 
Overgangsregeling
Naast deze plannen zal het kabinet nog een overgangsregeling opnemen. Heeft een werknemer een ov-jaarabonnement vóór 25 mei 2012 afgesloten, dan mag je gedurende de volledige looptijd van het abonnement een onbelaste vergoeding geven. Ook voor leaserijders zal er een overgangsregeling gaan gelden. Is het leasecontract vóór 25 mei 2012 aangegaan en heb jij of je werknemer nu geen bijtelling omdat ze geen 500 privékilometers per jaar maken, dan geldt er een overgangsregeling. De bijtelling is dan namelijk slechts 25% van de eigenlijke bijtelling. Je kunt hier gebruik van maken gedurende de looptijd van het leasecontract, maar dit eindigt uiterlijk op 1 januari 2017. Voorwaarde is nog wel dat je dan naast het woon-werkverkeer niet meer dan 500 privékilometers mag maken.
 
Brond: Fiscaal Rendement. 

Bonden: schrap belasten reiskostenvergoeding

De politiek moet afzien van het plan om de reiskostenvergoeding voor werknemers te belasten. Daartoe hebben de vakcentrales FNV en CNV vandaag opgeroepen.

Regels

Recht op reiskostenvergoeding?

Er zijn geen centrales regels voor het uitbetalen van reiskostenvergoeding. Dit betekent dat een werkgever nooit altijd verplicht is de reiskosten van een werknemer te vergoeden. Vaak is het wel op een andere manier geregeld.
Dit kan via een aantal manieren.


• Ten eerste kan in een bedrijfstak CAO afgesproken zijn dat alle bedrijven in de desbetreffende sector verplicht zijn om reiskosten te vergoeden (let hierbij wel op dat sommige grote bedrijven een eigen CAO hebben en kunnen de regels dus verschillen).
• De tweede manier waarop het geregeld kan zijn is in de bedrijfsreglementen, dan staat in de reglementen zwart op wit of en hoe de reiskostenvergoeding wordt berekend.
• De laatste mogelijkheid kan zijn dat een werknemer individueel afspraken maakt met de werkgever, dan zin deze afspraken opgenomen in je eigen persoonlijke contract.

 

Automatisering voor de kleine portemonnee

Bent u veel tijd kwijt aan het berekenen van uw gereden kilometers voor uw reiskostendeclaratie? Of uren bezig om de kilometer administratie bij te houden? Dan bent u niet de enige, sterker nog als u daar geen last van hebt bent u een uitzondering. Na een onderzoek onder ZZP'ers in Nederland blijkt dat er veel tijd en moeite in het bijhouden van o.a. de reiskosten gaat zitten. Veel ondernemers veronderstellen dat dit niet makkelijker kan of dat alleen voor grote bedrijven is die grote softwarepakketten kunnen betalen. Maar dit is een misvatting.

Denk eraan dat u de tijd die u kwijt bent aan deze werkzaamheden ook anders had kunnen gebruiken. Als u met deze tijd nou nog een opdracht zou kunnen doen, zou kunnen werken aan uw netwerk of van uw vrije tijd had kan genieten.
Verder hoeft u niet bang te zijn om het overzicht of de controle op uw bedrijf te verliezen, u hoeft zeker niet alles uit handen te geven. Ook geeft het u voordelen voor het contact met uw relaties, door een duidelijk overzicht heeft u altijd de gewenste gegevens bij de hand.

 

Een paar minuten surfen levert al veel informatie op, het wordt al snel duidelijk dat de opvatting dat softwarepakketten voor grote bedrijven zijn een misvatting is. Er zijn in Nederland vele aanbieders die tegen een zeer redelijke prijs eenvoudige efficiënte softwareoplossingen leveren. Hiervoor hoeft u ook geen specialist te zijn.

Soms wordt er nog wel eens getwijfeld aan de kwaliteit van deze producten, maar door de snelle technologische ontwikkeling veranderd dit snel. Een mooi voorbeeld hiervan is de Locatienet reiskostenbon, een nieuwe tool van Locatienet. Het product, de Reiskostenbon, is een simpele Excelsheet waar alleen twee adressen/postcodes ingevoerd hoeven te worden. Daarna rekent hij alles (afstanden, reistijden, reiskosten) automatisch uit, hierdoor bespaar je heel veel tijd doordat niet meer voor elke aparte afstand een website moet worden geraadpleegd.

Dit is een van de vele voorbeelden die te bedenken zijn waarmee ZZP-ers geld/tijd kunnen besparen. Op internet zijn nog veel meer voorbeelden en producten te vinden die zelfstandige helpen met hun automatisering. De conclusie is dat automatisering voor elke onderneming kan renderen.

Contact

Locatienet BV

Bezoekadres:
Energieweg 1
3542 DZ Utrecht     

   

Postadres:
Postbus 43072
3540 AB Utrecht

          

info@locatienet.com
tel: 0346 581 671

 
    

Meer diensten van Locatienet

Op internet kunt u nog meer diensten van Locatienet vinden .